Katastarska izmjera k.o. Punitovci – studeni/2017.

U svezi provedbe katastarske izmjere katastarske općine Punitovci; obavješćujemo Vas da je trenutno faza utvrđivanja međa na terenu. Sukcesivno se po redoslijedu provedbe dostavljaju pozivi posjednicima koje se vode u katastru. Predočavamo Vam ‘Zapisnik o utvrđivanju međa’ koji je potrebito popuniti za stanje Vaše (posjedničke/vlasničke/zakupničke…) katastarske čestice (aktualni podaci iz osobne iskaznice, OIB….); te dostaviti […]

Skip to content