Projekt: "Zaželi bolji život u Općini Punitovci"

CILJ PROJEKTA:
Ublažiti posljedice nezaposlenosti i doprinijeti smanjenju rizika od siromaštva 15 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 75 krajnjih korisnika na području Općine Punitovci.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:
Aktivnost 1: Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljane skupine koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
Aktivnost 2: Pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici

REZULTATI PROJEKTA:
a) 15 nezaposlenih žena završilo odabrani program osposobljavanja
b) pružena potpora i podrška 75 krajnjih korisnika
c) podignuta razina svijesti i senzibiliziranosti opće javnosti o potrebama krajnjih korisnika, kao i o problemima nezaposlenih žena, posebice onih u nepovoljnom položaju.

KRAJNJI KORISNICI:
Starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju

OPĆENITO O PROJEKTU:
Nositelj projekta: Općina Punitovci
Partneri: Lokalna akcijska grupa Karašica, Centar za socijalnu skrb Đakovo, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalnu ured Osijek
Trajanje projekta: 30 mjeseci (20.12.2017. – 20.6.2020.)
Voditeljica projekta: Marija Perić, 091/6043563

Fond: Europski socijalni fond
Program potpore: „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. “

Ukupna vrijednost projekta: 2.759.895,10 kn Iznos koji sufinancira Europska unija: 2.759.895,10 (100%)
Skip to content