Projekt: Dječji vrtić u Punitovcima

CILJ PROJEKTA: Izgradnja dječjeg vrtića kapaciteta 75 djece podijeljene u tri dobne skupine, za koje su predviđene boravišne jedinice kao i svi ostali otvoreni i zatvoreni prostorni sadržaji propisani Državnim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Izgrađen i opremljen objekt veličine 930,14m2 neto veličine za predškolski odgoj do 75 djece u dobi od 1. do 7. godine.

GLAVNE AKTIVNOSTI:
1. Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova na izgradnji objekta dječjeg vrtića, zatim za usluge opremanja objekta dječjeg vrtića, usluge stručnog nadzora i konzultantske usluge vođenja projekta i pripreme dokumentacije javne nabave
2. Izgradnja dječjeg vrtića u Punitovcima sukladno projektnoj dokumentaciji i troškovniku radova, odnosno građevinskoj dozvoli
3. Opremanje novoizgrađenog vrtića sukladno projektnoj dokumentaciji opremanja
4. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta
5. Tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole

OPĆENITO O PROJEKTU:
Općina Punitovci je korisnik bespovratnih sredstava iz podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno poduzetništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u iznosu 7.333.496,33 HRK.
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta 8.539.409,85 HRK.
Projekti

GRADI SE DJEČJI VRTIĆ U VRIJEDNOSTI 8.000.000,00 KUNA

Krajem minulog mjeseca srpnja u Punitovcima je na prostoru nekadašnjeg nogometnog igrališta, iza općinske zgrade i zdravstvene ambulante započeta gradnja dječjeg vrtića sa jaslicama. Vrijednost

Skip to content