O Općini Punitovci

Sadržaj

Lokacija i smještaj

Općina Punitovci kao jedinica lokalne samouprave jedna je od 428 općina u RH i jedna od 35 općina županije Osječko- baranjske utemeljena 1993. Godine. Nastala je od nekadašnje Općine Đakovo koja je podijeljena uz Grad Đakovo na 9 općina. Smještena je u središnjem dijelu županije i prostire se na površini od 39,34 km². Prostor općine Punitovci graniči s općinama Podgorač i Čepin na sjeveru, općinom Vuka na istoku, gradom Đakovo i općinom Gorjani na jugu, te općinom Drenje na zapadu. Susjedna sela su Budimci, Poganovci, Beketinci, Vuka, Široko Polje, Tomašanci i Gorjani. Općinu čine naselja Josipovac Punitovački, Jurjevac Punitovački, Krndija i Punitovci, a administrativno se sjedište općine nalazi u Punitovcima sa udaljenošću 14 km od Đakova i 28 km od Osijeka. Općina ima grb i zastavu, odobreno po Ministarstvu uprave RH.

 

Župa Punitovci

Općina Punitovci je ujedno i Župa Punitovci koju su osnivanjem 1767. godine po biskupu Josipu Antunu Ćolniću činila mjesta, Punitovci,Vuka, Široko Polje i Beketinci. Naseljavanjem Josipovca 1881., Jurjevca 1882. i Krndije 1883. godine Župa se povećava novim naseljima, a sadašnja Župa osnovana 1942. godine odvajanjem Vuke, Širokog Polja i Beketinaca.

Tri naselja punitovačke Općine naselio je biskup Josip Juraj Strossmayer; Josipovac naseljavanjem Slovaka 1881., Jurjevac naseljavanjem Slovaka 1881. I Krndije naseljavanjem Nijemaca 1883. godine. Tako su Josipovac i Jurjevac Punitovački danas naselja sa većinskim slovačkim stanovništvom, a Krndija sa potomcima koloniziranih stanovnika naseljenih nakon protjerivanja Nijemaca 1946. godine. Punitovci su Hrvati, Šokci naseljeni 1754. po biskupu Josipu Antunu Ćolniću sa područja planine Vučjak te iz Modriče i Tramošnice u Bosni. (Punitovci se spominju na drugoj lokaciji još 1263. i 1579. godine.) Naselja Josipovac Punitovački, Punitovci i Jurjevac Punitovački su na županijskoj cesti Đakovo- Tomašanci- Beketinci Osijek, a Krndija na cesti Punitovci Budimci, odnosno Poganovci.

 

Stanovništvo

Po popisu iz 2011. u Općini živi 1803 stanovnika: Josipovac Punitovački 787, Jurjevac Punitovački 317, Punitovci 635 i Krndija 64 stanovnika. Sadašnji broj stanovnika umanjen je kao i u drugim dijelovima RH. Stanovništvo se bavi pretežno poljoprivredom kao OPG i PG, uz samostalna zanimanja i uposlenost uglavnom u Đakovu i Osijeku.

Od uspostave Općine 1993. Mnogo toga je učinjeno. Asfaltnom cestom se povezuju Josipovac Punitovački-Gorjani, Krndija- Gorjani (proširenje asfalta), Krndija- cesta Budimci, Podgorač, Jurjevac Punitovački- Široko Polje. Asfaltiranjem cesta sva naselja su povezana u svim pravcima sa susjednim naseljima, općinama i gradovima. U Općini su sve ulice i sokačići asfaltirani. Sagrađena su 3 mosta na rijeci Vuki. Otvoren je pošta u Punitovcima. Provedena je nova telefonska mreža u svim naseljima, a u Josipovcu Punitovačkom. Jurjevcu Punitovačkom i Punitovcima izvršena je plinofikacija i provedena vodovodna mreža. U istim naseljima sagrađene su kuće oproštaja. Java rasvjeta je u svim naseljima. U Punitovcima je izgrađen kružni tok. Asfaltirane su nerazvrstane ceste- lenije, do punitovačkog groblja i ribnjaka, nastavak Domovske ulice i sokačića Domovske ulice u Punitovcima. Izvršena je katastarska izmjera. Na punitovačkom igralištu nova je zgrada NK-a. Obnovljena je ruševina crkve u Krndiji. Novi je društveni dom u Jurjevcu Punitovačkom sa prostorijama Matice slovačke. Novi je dom u Josipovcu Punitovačkom sa prostorijama Matice slovačke, garažom i prostorijama josipovačkog DVD-a i uličnim dijelom sa prostorijama za potrebe udruga i misijskim cenrom Slovaka. Adaptiran je društveni dom u Punitovcima. Zgrada škole u Krndiji adaptirana je u društvene prostorije. Renovirana je općinska zgrada sa prostorijama kulturnog centra. Stalno je prisutna briga o poljskoj kanalskoj mreži i nasipanju lenija kamenom. Lijepe su crkve, u Punitovcima „Svetog Ladislava kralja“, u Josipovcu Punitovačkom „Sv. Mihaela arkanđela“, u Jurjevcu Punitovačkom „Uznesenja Blažene Djevice Marije“ i u Krndiji „Uzvišenja Svetog Križa“. Sagrađene su nove škole, u Josipovcu Punitovačkom sa sportskom dvoranom, nova škola u Punitovcima i adaptirana od školskog stana škola u Jurjevcu Punitovačkom. Asfaltirana su pomoćna igrališta u Punitovcima i Jurjevcu Punitovačkom. Postavljana su dječja igrališta. Uređeno je 7 autobusnih stajališta. Naselje Krndija u vlasništvu države RH postalo je vlasništvo Općine Punitovci. U svim naseljima postavljena žuta signalizacija. Kanalizacijski sustav odvodnje proveden je u Jurjevcu Punitovačkom i djelomično u Punitovcima, sa nastavkom gradnje i u Josipovcu Punitovačkom. U gradnji je zgrada dječjeg vrtića u Punitovcima.

 

Obrazovanje, kultura i sport

U Općini je organizirani vrtić i predškola. Dvije su Matice slovačke, u Josipovcu Punitovačkom i Jurjevcu Punitovačkom. Djeluje SKUD „Braća Banas“ i likovna grupa „Kontrast“ u Josipovcu Punitovačkom i KUD „Veseli Šokci“ u Punitovcima. Udruga žena „Punitovčanke“ djeluje u Punitovcima. Tri su nogometna igrališta od tri nogometna kluba, „Omladinac“, u Josipovcu Punitovačkom, „Zrinski“ u Jurjevcu Punitovačkom i „Slavonija“ u Punitovcima. Četiri su uređena ribnjaka, dva u Josipovcu Punitovačkom RU „Karas“, u Jurjevcu Punitovačkom RU „Jurjevac“ i u Punitovcima RU „Linjak“. Lovačko društvo „Lisica“ Punitovci okuplja lovce svih sela. Dva su DVD-a u Punitovcima i u Josipovcu Punitrovačkom. Josipovački DVD je stožerni DVD punitovačke Općine. Više od 400 osoba je aktivno uključeno u aktivnosti udruga i društava.

 

Manifestacije

Tri su godišnje folklorne manifestacije; „Dođi milo, dođi drago“ u Punitovcima, „Pod stoljetnim glogovima“ u Jurjevcu Punitovačkom i dvodnevna „Slovaci do Drlaku“ u Josipovcu Punitovačkom.

Skip to content