Socijalna zaštita

Sadržaj

Naknada za novorođenu djecu

Naknada za svako novorođeno dijete iznosi 3.500,00 kn. Pravo na novčanu naknadu ostvaruje se pod uvjetima:

  • da je dijete nakon rođenja prijavljeno na području Općine Punitovci
  • da je roditelj državljanin Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem na području Općine Punitovci

Za novčanu naknadu za novorođenu djecu u općinu je potrebno dostaviti:

1.      Rodni list za dijete za koje podnosi Zahtjev

2.      Uvjerenje (ili preslika) o prebivalištu djeteta za koje podnosi Zahtjev (ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva)

3.      Uvjerenje (ili preslika) o prebivalištu za oba roditelja (izdano od nadležnog tijela ili e-građanin)

4.      Presliku kartice bankovnog žiro računa na koji će se izvršiti uplata

5.      Presliku osobne iskaznice roditelja

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

 

Naknade za umirovljenike

 

 

Pomoć za drva za ogrijev

 

 

Ostale novčane pomoći

Skip to content