Projekt: "Snažne žene u Općini Punitovci"

SVRHA PROJEKTA:
Svrha i opravdanost projekta: Ublažiti posljedice nezaposlenosti i doprinijeti smanjenju rizika od siromaštva 25 teže zapošljivih žena, posebice žena s nižom razinom obrazovanja, te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 150 krajnjih korisnika na području Općine Punitovci.

ELEMENTI PROJEKTA:
– Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
– obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljane skupine
– promidžba i vidljivost
– upravljanje projektom i administracija.

Razdoblje provedbe projekta: 31.07.2020. – 30.09.2021. (14 mjeseci)
Ukupna vrijednost projekta: 2.266.700,00 kn

Partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Đakovo, Lokalna akcijska grupa Karašica

It seems we can't find what you're looking for.
Skip to content