MATICA SLOVAČKA JOSIPOVAC

Sadržaj

Matica Slovačka Josipovac (u daljnjem tekstu MS Josipovac) djeluje od 23.siječnja 1994. godine, nepune dvije godine ranije , 14.lipnja 1992. godine osnovan je Savez Slovaka u Republici Hrvatskoj. MS Josipovac djeluje pod krovnom organizacijom Savezom Slovaka u RH i njegova je punopravna članica, zajedno sa ostalih 14 Matica slovačkih koje djeluju u RH.

Osnivači MS Josipovac su: Josip Kvasnovski, Pavo Hulak, Stjepan Kanisek, Martin Mihalina, Đuro Mihalina, Josip Komar, Andrija Kocur, Pavo Gavljak, Stjepan Pastva i Pavao Kvasnovski.

MS Josipovac pravni subjekt upisan u sudski registar postaje 30.ožujka 1998.g. i svoje djelovanje usmjerava na zaštitu kulturnog identiteta, duhovnog stvaralaštva, razvijanje narodne svijesti, te gradnju mostova prijateljstva i zajedništva naroda i kultura.

Najveći pokazatelj predanosti radu i očuvanju narodne baštine je i to što je u svom dvadestogodišnjem postojanju MS Josipovac imala dvije ključne osobe na čelu udruge – Pavela Kvasnovski (predsjednik MS od 1994.-2002.) i Zdenka Komar (predsjednik MS od 2002.-2014.).

Doprinos MS Josipovac je prepoznatljiv i u uređenju interijera i eksterijera Osnovne škole Josip Kozarac Josipovac na način tako što inicira i postavlja spomenike kulturne baštine:

  • bista Josipa Jurja Strossmayera
  • skulptura na hrastovom trupcu „Dolazak Slovaka u Josipovac“
  • spomenik Juraju Janošiku , istesan u slavonskom orahu
  • bista svećeniku Andriji Šuljaku- rad josipovačke akademske kiparice Katarine Kuric

 

Folklorne sekcije

Folklorne sekcije MS JOSIPOVAC djeluju u sklopu SKUD-a Braća Banas, a djeli se u tri skupine:

  • dječja- mala i srednja skupina
  • odrasla plesna skupina
  • pjevačka ženska i muška skupina
  • tamburaška skupina

 

Svoj program predstavljamo širom lijepe naše, sudjelujući na brojnim manifestacijama i smotrama folklora, te u susjednim državama: Mađarskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Rumunjskoj a najdraža destinacija im je Republika Slovačka.
Folklorni program obogaćuje se običajima, koji su dio baštine, a njeguju se još i danas.

DJEČJA FOLKLORNA SKUPINA:

Podijeljena je u dvije skupine mlađu i stariju te broji najveći broj članova, više od 60-ak, djece, u dobi od 4 do 15 godina.

Voditeljice male dječje skupine su Zrinka Pajeska i Štefanija Kanisek, srednju skupinu vodi Anamarija Hulak.

ODRASLA FOLKLORNA SKUPINA:

Broji 20-ak aktivnih članova, mladeži od 15 do 30 godina, a njeguje izvorne Josipovačke plesove i plesove iz brojnih pokrajina Republike Slovačke, naročito područja Kysuce, odakle Josipovčani vuku svoje podrijetlo.

Atraktivnim plesovima uvijek su rado viđeni sudionici brojnih manifestacija u RH i van njenih granica.
Voditelj skupine je Marijan Batorek.

Folklornu skupinu na gotovo svakom nastupu prati i tamburaška sekcija, koja sada trenutno broji 6 članova, a voditelj je Mladen Kuric.

Pjevačka ženska skupina okuplja 10-ak mladih žena i uglavnom se predstavlja sa pjesmama izvornog karaktera, a dopunjuju ga i narodne pjesme hrvatskog i slovačkog kraja.
Ova mlada skupina žena su nasljednice starije generacije žena koje su nositeljice njegovanja starih običaja i josipovačke kulutre, te kulture naših predaka iz Slovačke, to su Roza Labak, Pavka Pajeska pok., Tonka Kuric, Ana Kukučka, Slavica Kukučka.

LIKOVNA GRUPA „KONTRAST“:

MS Josipovac od samih početaka obogaćuje umjetnička, slikarska i kiparska sekcija pod nazivom „Kontrast“, koja broji 15-ak aktivnih članova a vodi ju nastavnica likovne kulture u mirovini gđa.Anica Popović.

Među ovom skupinom mladih ljudi tri su akademski obrazovana slikara-kipara, na što smo posebno ponosni.
Radovi sekcije redovito popunjavaju izložbe slikovnih i kiparskih kolonija u zemlji i svijetu sa kojih redovito pristižu nagrade i priznanja.

Jedn od najznačajnijih projekata ove sekcije za Josipovac je oslikavanje prozora u mjesnoj crkvi Sv.Mihaela Arkanđela.

 

IZDAVAŠTVO:

MS Josipovac takđer je aktivna i u izdavaštvu, što kroz razne priloge u mjesečnom časopisu Slovaka u RH „Pramenu“ , a izdala je i slijedeće publikacije: „Josipovac, slovačko selo u Đakovštini“, „40 godina SKUD-a Braća Banas“, razlikovni riječnik „Oravsko-kysuckog dijalekta“, a u pripremi je i monografija o Josipovcu.

 

MEDIJI:

MS Josipovac uz pomoć ekipe HRT-a snimila je nekoliko dokumentarnih filmova u kojima je sažet kulturni život i običaji slovaka u Josipovcu.

MS Josipovac također je i inicijator i pokretač festivala „Ked’ sa ruža rovijala“ 1998. godine na kojem se prikazuju izvorne narodne slovačke pjesme.

Matica slovačka Josipovac svoje djelovanje nadovezuje na bogatu tradiciju i njome se ponosi, na taj način budi i privlači pažnju brojnih prijatelja iz Slovačke i Hrvatske koji brižno njeguju baštinu, što je zalog u očuvanju narodnog kulturnog blaga.

 

Kontakti

Rozalija Kukučka, predsjednica
Tel: 091/5091916
e-mail: rkukucka@gmail.com

Adam Konjušak, dopredsjednik
Tel: 091/7559846

Tajnica Anita Smoljo
Tel: 091/9894846
e-mail: nikatoni@gmail.com

Marijan Batorek, voditelj plesnih skupina
predsjednik SKUD-a „Braće Banas“
Tel: 091/9483597
e-mail: batorekmarijan@gmail.com

Anica Popović, voditeljica likovne grupe „Kontrast“
Tel: 091/9523888
e-mail: anica.popovic@gmail.com

 

web stranica: http://www.msjosipovac.hr/

 

Skip to content