Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Punitovci za 2018. godinu

Temeljem odredbi članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/16.); Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Punitovci za 2018. godinu. Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine […]

Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2018. godini

Temeljem odredbi članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/16.);; Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2018. godini. Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti udruge čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba u cilju […]

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Punitovci za 2018. godinu

Temeljem odredbi članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/16.) Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Punitovci za 2018. godinu. Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine […]

Skip to content