Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Punitovci za 2019. g.

Temeljem odredbi članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/16.) Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Punitovci za 2019. godinu. Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine […]

Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2019. g.

Temeljem odredbi članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/16.) Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2019. godini. Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti udruge čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba u cilju […]

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Punitovci za 2019. g.

Temeljem odredbi članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/16.) Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Punitovci za 2019. godinu. Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine […]

Studija Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije

U ožujku 2020. godine Osječko-baranjska županija pristupila je projektu izrade Studije integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije s ciljem unaprjeđenja poslovanja u turizmu i postavljanjem standarda kvalitete. Projekt se sufinancira temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini Ministarstva turizma i izrađuje u suradnji s tvrtkom MICRO projekt d.o.o. iz Splita. Svrha ovog […]

Skip to content