Obavijest Javna rasprava III. Izmjene i dopune PPUO Punitovci

Na temelju odredbi članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.: 153/13, 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i Zaključka od 09.11.2020. (KLASA: 350-01/20-01/33; URBROJ: 2121/05-03-20-1); Općinska načelnica Općine Punitovci objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Punitovci Članak 1. Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana […]

Obavijest DGU katastar Đakovo

Prosljeđujemo Obavijest DGU – Odjel za katastar nekretnina Đakovo u svezi ishođenja javnih isprava.   PRILOZI Obavijest DGU katastar Djakovo

Skip to content