III. IDPPUO Punitovci – Izvješće o javnoj raspravi

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 – članak 102. stavak 3., 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), nositelj izrade prostornog plana dužan je izvješće o javnoj raspravi objaviti na mrežnim stranicama i u Informacijskom sustavu prostornog uređenja.   PRILOZI III_ID_PPUO_Punitovci_izvjesce_JR