Lokalni izbori 2021. godine – Kandidature

Batorek Marijan – Lista Batorek Marijan Florijančić Željka Matković Jasna Lista Matković Jasna Zamjenik načelnika -iz reda pripadnika nacionalnih manjina Zbirna načelnik Zbirna vijeće

Skip to content