Lokalni izbori 2021. – konačni rezultati

Konačni rezultati izbora Općinskog načelnika Općine Punitovci Konačni rezultati načelnik Konačni rezultati izbora zamjenika Općinskog načelnika Općine Punitovci iz reda pripadnika slovačke nacionalne manjine Konačni rezultati – zamjenik Konačni rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Punitovci Konačni rezultati vijeće