Obavijest o poništenju jednostavne nabave

Javni naručitelj Općina Punitovci, Punitovci, Stjepana Radića 58, OIB: 75515406575, MB 2717484 uputila je na adrese e-pošte tri gospodarska subjekta te istu objavila na svojoj internet stranici dana 3. rujna 2021. godine, Poziv za dostavu ponuda s troškovnikom radova i projektima, a vezano za Rekonstrukciju prostora NK Slavonija Punitovci i Preuređenje podrumskih prostorija Društvenog doma […]