Javni poziv za upis djece u program predškole

Na temelju članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj:10/97, 107/07, 94/13, 57/22), Državnog pedagoškog standarda pedagoškog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj: 63/08 i 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“, broj: 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončica Punitovci objavljuje   JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U […]

Obavijest o proglašenju prirodne nepogode SUŠA

Sagledavajući stanje i posljedice djelovanja nepovoljnih vremenskih uvjeta, dugotrajni izostanci padalina i visoke temperature koji su zabilježeni proteklih mjeseci na području cijele Osječko-baranjske županije, župan Ivan Anušić proglašava stanje prirodne nepogode – suša na području Osječko-baranjske županije  (Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području Osječko – baranjske županije dana 05. rujna 2022. godine, KLASA: 320-07/22-01/12, […]