ODLUKA O PONIŠTENJU OTVORENOG JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNITOVCI

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) i članka 22. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Punitovci („Službeni glasnik Općine Punitovci“ br. 5/23), Općinsko vijeće Općine Punitovci na svojoj 24. sjednici održanoj 26. travnja 2024. godine donosi

ODLUKU
O PONIŠTENJU OTVORENOG JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNITOVCI

Poništava se Otvoreni javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punitovci KLASA:406-06/24-01/1, URBROJ:2158-33-02-24-8 od 24. travnja 2024. godine, koji je objavljen na oglasnoj ploči Općine Punitovci i na službenoj web stranici Općine Punitovci www.punitovci.hr dana 24. travnja 2024. godine, a obavijest o raspisanom javnom natječaju objavljena je u Glasu Slavonije 24. travnja 2024. godine, te na lokalnoj radio postaji. Otvoreni javni natječaj poništava se radi uređenja natječajne dokumentacije sa zakonskim obvezama i usklađenja sa Odlukom o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Punitovci.

Odluka o poništenju javnog natječaja

Skip to content