POZIV na testiranje kandidata putem intervjua – ZAŽELI IV–PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Temeljem Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „ZAŽELI IV–PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“, „Za život kakav želim – Zaželi 4 u općini Punitovci“, SF.3.4.11.01.0159, KLASA:112-03/24-01/1, URBROJ:2158-33-02-24-2 od 04. travnja 2024. godine, a sukladno Oglasu za prijam u radni odnos na određeno vrijeme KLASA:112-03/24-01/1, URBROJ:2158-33-02-24-1 od 11. travnja 2024. godine, Povjerenstvo objavljuje

POZIV
na testiranje kandidata putem intervjua

Pozivaju se kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete prijave na oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta „ZAŽELI IV–PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“ „Za život kakav želim – Zaželi 4 u općini Punitovci“, SF.3.4.11.01.0159 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAŽELI IV– PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“ – na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom, na testiranje putem intervjua.
Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u radni odnos ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti te su o tome obaviještene temeljem podataka koje su naznačile u prijavi na javni natječaj.

Poziv-kandidatkinjama-na-intervju

Skip to content