DVD Punitovci objavljuje oglas za zapošljavanje na određeno vrijeme

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PUNITOVCI

OIB: 68818204754

Matije Gupca 30

31 424 Punitovci

Punitovci, 07. ožujka 2023.

 

Na temelju članka 34. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Punitovci od 28. prosinca 2020. godine i članka 2. Ugovora o financiranju KLASA: 440-12/18-07-04-01/0114, URBROJ: 343-2110/01-19-004, zaključenog s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 25. travnja 2019. godine, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Punitovci

Objavljuje

OGLAS

za zapošljavanje na određeno vrijeme

  • Administrativni referent – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 60 mjeseci, uz probni rad od tri mjeseca
  • Uvjet za radno mjesto je visoka stručna sprema,
  • 3 godina radnog iskustva u struci.

Mjesto rada je u Punitovcima, zgrada DVD-a na adresi Matije Gupca 30, Punitovci.

Na oglas se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni obavezno dostaviti:

  • Životopis
  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • Uvjerenje/potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, izdano u vrijeme trajanja natječajnog postupka
  • Elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, izdan u vrijeme trajanja natječajnog postupka
  • Privolu za obradu osobnih podataka.

Sukladno odredbi članka 39. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) dopušteno je obrađivati osobne podatke samo u opsegu koji je nužan da bi se postigla utvrđena svrha.

Kandidati koji pravodobno dostave potpune prijave sa svom traženom dokumentacijom i ispunjavaju uvjete iz oglasa bit će uvršteni u listu kandidata i pozvani na razgovor, dakle obavezni su pristupiti razgovoru koji će obaviti predstavnici DVD-a Punitovci i Općine Punitovci.

Ukoliko se kandidat ne odazove razgovoru smatrat će se da je odustao od prijave na oglas.

Oglas će biti objavljen na stranicama Zavoda za zapošljavanje, Područni ured Đakovo, te na mrežnoj stranici Općine Punitovci (www.punitovci.hr) i oglasnoj ploči Općine Punitovci (Stjepana Radića 58).

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na Zavodu za zapošljavanje, Područni ured Đakovo, na adresu: Općina Punitovci – za DVD Punitovci, Stjepana Radića 58, 31 424 Punitovci, s naznakom „Oglas za zapošljavanje“.

O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PREDSJEDNIK DVD PUNITOVCI

Igor Kovačević

 

Skip to content