Javna nabava – radovi na domu Jurjevac Punitovački; faza br.: 2-2017. godina

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Temeljem Pravilnika o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti do 200.000,00 kuna za robu i usluge i 500.000,00 kuna za radove molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave svoje ponude sukladno podacima navedenim u dokumentima.

 

PRILOZI

Dodatni ugovor Jurjevac – 2017

Pozivni natjecaj Dom Jurjevac – faza 2 – 2017

Troskovnik Dom Jurjevac – faza 2 – 2017

Skip to content