Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Punitovci za 2017. godinu

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Temeljem odredbi članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/16.); Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Punitovci za 2017. godinu.

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Punitovci, a čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba mještana Općine Punitovci u području kulture, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 3.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 10. travnja 2017. godine.

 

PRILOZI

1Tekst-Javnog-natjecaja-Kultura

2Upute-za-prijavitelje-Kultura

3-Obrazac-za-prijavu-OPIS-projekta-Kultura (3)

6Obrazac-izjave-o-nepostojanju-DF-Kultura (3)

5Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave-Kultura (2)

4Obrazac-proracuna-Kultura (3)

7Nacrt-ugovora-Kultura (3)

8Izvjesce-o-utrosenim-sredstvima-Opisni-izvjestaj-Kultura (3)

9Obrazac-financijskog-izvjestaja-provedbe-programa-ili-projekta-Kultura (2)

Skip to content