Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Punitovci za 2020. g.

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Temeljem odredbi članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 6/19.) Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Punitovci za 2020. godinu.

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Punitovci, a čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba mještana Općine Punitovci u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.

Za financiranje projekata u okviru ovog Javnog natječaja raspoloživ je iznos od 200.000,00 kuna za tekuće donacije i 250.000,00 za kapitalna ulaganja.

Podnošenje prijedloga projekata i programa moguće je tijekom cijele godine, odnosno do iskoristivosti sredstava.

 

PRILOZI

Javni natječaja – Sport 2020

Upute za prijavitelje – Sport 2020

Obrazac za prijavu OPIS projekta – Sport

Obrazac proracuna – Kultura

Obrazac za procjenu kvalitete prijave – Sport

Obrazac izjave o nepostojanju DF – Sport

Nacrt ugovora – Sport

Izvjesce o utrosenim sredstvima Opisni izvjestaj – Sport

Obrazac financijskog izvjestaja provedbe programa ili projekta – Sport

Skip to content