Javni natječaj za financiranje udruga građana na području Općine Punitovci za 2024. godinu

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje  Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2024. godini.

Predmet ovog Javnog natječaja je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz sredstava Proračuna Općine Punitovci za 2024. godinu.

Predmet financiranja su programi i projekti čije se aktivnosti provode u području:

1. socijalne skrbi, humanitarnih i karitativnih djelatnosti;

2. programa braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata;

3. zaštite okoliša i zdravlja;

4. zaštite i promicanja ljudskih prava, sloboda i građanskih inicijativa;

5. psihosocijalne podrške obiteljima djece i djeci oboljeloj od malignih bolesti;

6. radne okupacije osoba s intelektualnim teškoćama;

7. poboljšanja kvalitete života starih osoba;

8. skrbi o umirovljenicima;

9. poboljšanje kvalitete života zajednice; kao i

10. promicanje gospodarstva

Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti udruge čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba u cilju ostvarenja općeg dobra kroz gore navedene aktivnosti, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u Prijemnom uredu) na slijedeću adresu:

OPĆINA PUNITOVCI

Jedinstveni upravni odjel

Stjepana Radića 58; 31424 Punitovci

Uz naznaku: Javni natječaj za financiranje udruga građana za 2024.godinu

Rok za dostavu prijava je 23veljače 2024. godine.

Skip to content