Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2023. godini

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Sukladno članku 289. stavku 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) troškovi stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna. Sukladno točki V. Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu („Narodne novine“ broj 5/23), mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 155,29 eura po korisniku zajamčene minimalne naknade. Temeljem gore navedenoga pozivaju se korisnici kojima je rješenjem Hrvatskoga zavoda za socijalni rad utvrđeno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, a koji se griju na drva, da do 06. listopada 2023. godine podnesu zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrjeva u 2023. godini. Zahtjev se može preuzeti na službenim stranicama Općine Punitovci www.punitovci.hr  ili u prostorijama Općine Punitovci, Stjepana Radića 58, 31 424 Punitovci, svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

Uz zahtjev obvezno priložiti:

         – Presliku Rješenja o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu Hrvatskog

           zavoda za socijalni rad

         – Presliku osobne iskaznice.

Popunjeni zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom predaje se u prostorijama Općine Punitovci, Stjepana Radića 58, 31 424 Punitovci, svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

Za sve dodatne informacije kontakt broj 031 861 309 ili na e-mail opcina@punitovci.hr.

Zahtjev za priznavanje prava na troškove ogrjeva 2023

Javni poziv_troškovi ogrjeva za 2023

Skip to content