JAVNI POZIV za upis djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024.

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 1.a i članka 20. stavka 1. i stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Pravilnika o upisima, mjerilima upisa i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću ZVONČICA PUNITOVCI, Upravno vijeće DV ZVONČICA PUNITOVCI, objavljuje

JAVNI POZIV

za upis djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024.

 

Zahtjev za upis djeteta roditelj/skrbnik djeteta podnosi se od 02. svibnja do 23. svibnja 2023. godine od 8:00 do 12:00 sati u Dječjem vrtiću ZVONČICA PUNITOVCI.
Zahtjev za upis može se preuzeti u Dječjem vrtiću ZVONČICA PUNITOVCI ili na internetskoj stranici dječjeg vrtića.
Zahtjev za upis s pripadajućom dokumentacijom može se predati osobno u vrtiću, poštom preporučeno s naznakom: PRIJAVA ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ ZVONČICA PUNITOVCI ili dostaviti elektroničkom poštom.

Uz ispunjen zahtjev za upis djeteta u vrtić roditelj obavezno prilaže:
– presliku djetetovog rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih;
– potvrdu izdanu od MUP-a o prebivalištu djeteta i roditelja (ne starije od 3 mjeseca)
– ako dijete ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave, prilaže se rješenje jedinice lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište kojim se odobrava sufinanciranje boravka djeteta u upisanom programu vrtića
– presliku domovnice djeteta
– liječnička potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
– presliku kartona cijepljenja djeteta

Javnom objavom objavljuje se upis u sljedeće programe:
– Redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi,

Prijave za upis djece podnose roditelji / skrbnici za djecu:
– Redovni jaslički program namijenjen je djeci od navršenih 12 mjeseci života do 3 godine života. Kao prag za upis u jaslice uzima se dijete koje do 30. lipnja u godini u kojoj se provode upisi navršava 12 mjeseci života pa do navršene 3 godine života
– Redoviti vrtićki program namijenjen je djeci od navršene 3 godine života do polaska u osnovnu školu. Kao prag za upis u vrtićke grupe uzima se dijete koje do 31. ožujka u godini u kojoj se provode upisi navršava 3 godine života pa do polaska u školu.

Prijave za upis odnose se na 10 – satni program i 5-6 satni program sa ručkom.

Ekonomska cijena za djecu jasličke dobi iznosi 199,08 eura po djetetu za 10 – satni program.

Ekonomska cijena za djecu jasličke dobi iznosi 159,27 eura po djetetu za 5-6 satni program
Ekonomska cijena za 10 – satni program za djecu vrtićke dobi iznosi 172,54 eura
Ekonomska cijena za 5-6 – satni program s ručkom za djecu vrtićke dobi iznosi 132,72 eura.

Općina Punitovci sufinancira pola iznosa od pune cijene boravaka djece sa područja općine Punitovci u iznosu od:
– 99,54 eura za cjelodnevni 10 – satni program jaslica
– 79,63 eura za poludnevni 5 – 6 – program jaslica
– 86,27 eura za cjelodnevni 10 – satni program
– 66,36 eura za poludnevni 5 – 6 – satni program

Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na web stranici vrtića www.dvzvoncicapunitovci.hr i na broj 091/605-2351 svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 sati.

O Zahtjevima za upis djece odlučuje Povjerenstvo za upis djece.

Rezultati o upisu djece biti će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića ZVONČICA PUNITOVCI i na internet stranici www.dvzvoncicapunitovci.hr.

 

Klasa: 601-02/23-05/9
URBROJ: 2158-33-1-02-23-4
Punitovci, 25. travnja 2023. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Zdenko Perić, dipl.ing., v.r.

 

PRILOZI

JAVNI POZIV ZA UPIS_DV ZVONČICA PUNITOVCI_2023-2024

ZAHTJEV ZA UPIS_DV ZVONCICA PUNITOVCI_2023-2024

Skip to content