Javni poziv za upis djece u program predškole za 2021./2022. godinu

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Temeljem članka 23a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97., 107/07.,94/13. i 98/19),

Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN63/08., 90/10.) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/2014.),
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončica Punitovci, objavljuje:

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2021./2022. godinu.

Skip to content