NEDJELJA BOŽJE RIJEČI U PUNITOVAČKOJ ŽUPI

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Nedjelja Božje riječi slavljena je u crkvama župe Punitovci 24. siječnja, kada je misna slavlja predvodio župnik dr. Đurica Pardon. Jutarnje mise slavljene su u filijalama Jurjevac Punitovački i Josipovac Punitovački, a podnevna misa u župnoj crkvi u Punitovcima.
U sve crkve ministranti su ušli u procesiji sa župnikom, noseći u rukama Biblije. Svoju Bibliju župnik je postavio na počasno mjesto u svetištu. Potaknuti pozivom župnika, i nazočni župljani sa sobom su ponijeli svoje Biblije.
„Ponijeli smo sa sobom Sveto pismo, Božju riječ, kako bi se sjetili da nam Bog govori u svakom trenutku našeg života. Božja riječ nas uvijek poziva na obraćenje, da počnemo drugačije misliti i djelovati”, rekao je župnik uvodeći u misno slavlje.
Prije prvog liturgijskog čitanja, župnik je pozvao vjernike da otvore svoje Biblije i pronađu tekst iz Knjige o Joni određen za tu nedjelju te da ga prate, a neposredno prije navještaja Evanđelja potaknuo ih je da umjesto uobičajenog znamenovanja čela, usana i srca znakom križa, ovog puta to učine Biblijom: da njome dotaknu svoje čelo, poljube je i prislone na srce te da je nakon čitanja, poput svećenika, cjelivaju.
„I mi smo pozvani i poslani propovijedati Božju riječ. To prenošenje i svjedočenje poruke spasenja ne bi se smjelo događati zbog toga što to moramo, jer nam je to netko naredio, nego iz radosna srca, jer to sami želimo i hoćemo“, naglasio je župnik te dodao: „Na Božjoj riječi temelji se naša vjera. Važno je da Biblija ne bude knjiga koja će samo stajati na polici u našim domovima. Nedjelja Božje riječi nas potiče da svoju Bibliju čitamo i da ono što je u njoj zapisano koristimo u svome životu, drugima tumačimo i prenosimo.“
Nakon homilije župnik je blagoslovio vjernike i njihove Biblije te ih pozvao da u tjednu koji slijedi čitaju psalme ili koji drugi dio Svetog pisma.
Izvor: Informativna katolička agencija
Skip to content