Obavijest o odstupanju od parametara za provjeru sukladnosti u monitoringu vode za ljudsku potrošnju lokalnog vodovoda Josipovac Punitovački

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

U svrhu državnog monitoringa 23. travnja 2024. godine izvršeno je uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju iz lokalne vodoopskrbe naselja Josipovac Punitovački od strane djelatnika Službe za zdravstvenu ekologiju Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Obavještavamo korisnike vode za ljudsku potrošnju koji su priključeni na lokalnu vodoopskrbu Josipovac Punitovački da rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju NISU SUKLADNI maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023 i 88/2023) za parametre: koliformne bakterije, željezo i mangan. Kako u lokalnom vodovodu Josipovac Punitovački nema prerade vode, korisnicima se savjetuje da vodu iz navedenog lokalnog vodovoda ne koriste za ljudsku potrošnju, osim u sanitarne svrhe. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije dana 26. travnja 2024. godine na svojim službenim stranicama objavio je Obavijest o odstupanju od parametara za provjeru sukladnosti u monitoringu vode za ljudsku potrošnju lokalnog vodovoda Josipovac Punitovački.

 Sve informacije možete pronaći na slijedećem linku:

https://www.zzjzosijek.hr/obavijest-o-odstupanju-od-parametara-za-provjeru-sukladnosti-u-monitoringu-vode-za-ljudsku-potro%C5%A1nju-lokalnog-vodovoda-josipovac-punitova%C4%8Dki-3

Skip to content