Obavijest o sanacijskim radovima nakon havarije

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Sadržaj

Obavještavamo mještane Punitovaca da su zbog radova na sanaciji havarija na dalekovodu DV Ernestinovo – Žerjavinec (stupovi 52-54), lokacija selo Punitovci, moguće štete na zemljištima koja se nalaze u rasponu predmetnih radova.

Za svu štetu nastalu uslijed sanacije havarije na predmetnom dalekovodu, molimo obratiti se pisanim puten ili usmeno kako slijedi:

Adresa: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Osijek, Vukovarska cesta 217, 31000 Osijek.

Obavijest o sanacijskim radovima dalekovodi

Skip to content