Obavijest o sanacijskim radovima nakon havarije

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Obavještavamo mještane Punitovaca da su zbog radova na sanaciji havarija na dalekovodu DV Ernestinovo – Žerjavinec (stupovi 52-54), lokacija selo Punitovci, moguće štete na zemljištima koja se nalaze u rasponu predmetnih radova.

Za svu štetu nastalu uslijed sanacije havarije na predmetnom dalekovodu, molimo obratiti se pisanim puten ili usmeno kako slijedi:

Adresa: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Osijek, Vukovarska cesta 217, 31000 Osijek.

Obavijest o sanacijskim radovima dalekovodi

Skip to content