OBAVIJEST – zakupnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punitovci

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Sukladno članku 38.st.8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22, dalje u tekstu: Zakon) zakupnik je dužan jedinici lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu na čijem se području zemljište nalazi podnositi godišnje izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa svake godine do kraja ožujka za prethodnu godinu na obrascu koji je propisan Pravilnikom o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br. 104/22.) Temeljem gore navedenoga, pozivaju se zakupnici temeljem ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punitovci da dostave Izvješće o ispunjenju ciljeva Gospodarskog programa za 2023. godinu najkasnije do 31. ožujka 2024 . godine u Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci , Stjepana Radića 58, Punitovci.Ukoliko ne dostave predmetno Izvješće, temeljem članka 43. stavka 4. točka c, Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), raskinut će se ugovor o zakupu ako zakupnik ne ostvaruje ciljeve Gospodarskog programa koji čini sastavni dio ugovora o zakupu.

Obrazac_izvjesca – gospodarski program

Skip to content