Objavljen Pravilnik o provedbi Programa potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

U Narodnim novinama“ broj 135/2023 od petka 10. studenoga 2023. godine objavljen je Pravilnik o  provedbi Programa potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske 25. listopada 2023. godine, vrijednog 5.000.000,00 eura. 

Cilj Programa je dodjela potpore za kompenzaciju gubitka prihoda za tovne svinje otpremljene na klanje iz objekata u zonama primjene naređenih mjera kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge sukladno relevantnim propisima i mjerama kontrole bolesti. Naređene mjere nužne su kako bi se suzbilo širenje afričke svinjske kuge, ali iste imaju za posljedicu nemogućnost plasmana živih svinja po tržišnim cijenama.

Obavještavamo sve zainteresirane podnositelje Zahtjeva za potporu da Pravilnik stupa na snagu 11. studenoga 2023. godine. Podnošenje Zahtjeva za potporu za grla tovnih svinja otpremljenih na klanje iz objekata u zonama primjene naređenih mjera kontrole za suzbijanje afričke svinjske u razdoblju od 26. lipnja 2023. godine do 15. listopada 2023. godine započinje danom stupanja na snagu Pravilnika, a traje do 20. studenoga 2023. godine.

Za grla tovnih svinja otpremljenih na klanje iz objekata u zonama primjene naređenih mjera kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u razdoblju od 16. listopada 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine, Zahtjev za potporu podnosi se od 1. veljače 2024. godine do 15. veljače 2024. godine.

Zahtjev za potporu se popunjava putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja. Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: „Program potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge“.

Uz Zahtjev za potporu prilaže se:

  • Popunjena i ovjerenu Izjava o ispunjavanju uvjeta prihvatljivosti i drugim plaćanjima za iste prihvatljive troškove
  • Preslike izdanih računa/otkupnih blokova i dokaze o zaprimljenoj uplati za grla svinja isporučena izravno u klaonicu i evidentirana u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja kao T1 ili T2 u razdoblju od 26. lipnja 2023. godine do 15. listopada 2023. godine.

Uz Zahtjev podnositelj je dužan putem elektroničke pošte na e-mail adresu trgovinske.mjere@apprrr.hr, dostaviti popunjenu Tablicu isporuke svinja. Izjavu o ispunjavanju uvjeta prihvatljivosti i drugim plaćanjima za iste prihvatljive troškove i Tablicu isporuke svinja  objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (http://www.apprrr.hr).

Priopćenje za medije_Pravilnik o provedbi Programa potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje ASK (1)

Skip to content