ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA U OKVIRU PROJEKTA ZA ŽIVOT KAKAV ŽELIM – ZAŽELI 4

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 48. Statuta Općine Punitovci (Slużbeni glasnik br. 1/18., 1/21.) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Za život kakav želim – Zażeli 4 u općini Punitovci“, SF.3.4.11.01.0159, financiran iz Poziva: „ZAŽELI — prevencija institucionalizacije“ (KLASA: 970-01/23-01/1, URBROJ: 2158-33-02-24-10) od 18. ożujka 2024. godine, a na osnovu Oglasa za prijem u radni odnos na odredeno vrijeme, Općinska načelnica Općine Punitovci donosi

ODLUKU

o odabiru kandidata

temeljem Oglasa za prijem u radni odnos na odredeno vrijeme (KLASA: 112-03/24-01/1, URBROJ: 2158-33-02-24-1) u okviru projekta „Za život kakav želim – Zaželi 4 u općini Punitovci“, SF.3.4.11.01.0159 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. —2027., za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAŻELI IV—prevencija institucionalizacije“ — na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom, objavljenog 11. travnja 2024. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Poziva na testiranje kandidata putem intervjua od 24. travnja 2024. godine, te rezultata intervjua kandidata odabrane su kandidatkinje kako je navedeno u Odluci koja je sastavni dio ove objave.

Odluka o odabiru kandidata Zaželi 4

Skip to content