ODLUKA O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZVONČICA PUNITOVCI ZA PEDAGOŠKU 2024./2025. GODINU

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 1.a i članka 20. stavka 1. i stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 40. Statuta Dječjeg vrtića ZVONČICA PUNITOVCI, uz prethodnu suglasnost Općine Punitovci kao osnivača (KLASA: 601-01/24-01/1, URBROJ: 2158-33-01-24-1) od 26. travnja 2024. godine  Upravno vijeće na 52. sjednici održanoj 29. travnja 2024. godine donosi

ODLUKU
O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZVONČICA PUNITOVCI ZA PEDAGOŠKU 2024./2025. GODINU

Ovom odlukom utvrđuje se način i organizacija upisa za 2024./2025. godinu, kao i načini ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić ZVONČICA PUNITOVCI.

Odluka o upisima 2024.-2025.godine

Skip to content