OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Za život kakav želim – Zaželi 4 u općini Punitovci“

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0159 i članka 30. Statuta Općine Punitovci (“Službeni glasnik Općine Punitovci“ br. 1/18 i 1/21) Općinska načelnica Općine Punitovci dana 21. svibnja 2024. godine raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Za život kakav želim – Zaželi 4 u općini Punitovci“ Radnik/ica za poslove pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom

Broj traženih radnika/ica: 2
Trajanje radnog odnosa: na određeno – maksimalno 33 mjeseci, do kraja završetka projekta
Trajanje probnog rada: 3 mjeseca
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: Općina Punitovci, naselja Punitovci, Josipovac Punitovački, Jurjevac Punitovački i Krndija
Predviđena plaća: u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade
Republike Hrvatske
Naknada za prijevoz: nema naknade
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Opis poslova:
• organiziranje prehrane,
• obavljanje kućanskih poslova,
• održavanje osobne higijene,
• zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba,
• drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba.
Svaka zaposlena osoba pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest krajnjih korisnika.

Kandidati koji se javljaju na Oglas dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:
• Prijava na Oglas – ispunjena i vlastoručno potpisana (Obrazac prijave moguće je preuzeti na web stranici Općine Punitovci, www.punitovci.hr ili u prostorijama Općine Punitovci, Stjepana Radića 58, 31424 Punitovci)
• Životopis
• Preslika osobne iskaznice
• Preslika svjedodžbe završene škole
• Dokaz o radnom iskustvu (ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• Izjava suglasnosti s korištenjem osobnih podataka (Obrazac Izjave moguće je preuzeti na web stranici Općine Punitovci, www.punitovci.hr ili u prostorijama Općine Punitovci, Stjepana Radića 58, 31424 Punitovci).

Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti putem pošte ili osobno, u roku 8 dana od dana objave Oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno zaključno s danom 29.05.2024. godine, na adresu: Općina Punitovci, Stjepana Radića 58, Punitovci, 31424 Punitovci, s naznakom „Oglas za prijem u radni odnos – Za život kakav želim – Zaželi 4 u općini Punitovci“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Za kandidate prijavljene na natječaj koje ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju.
Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Općine Punitovci objavit će se mjesto i vrijeme održavanja intervjua. Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava putem web stranice Općine Punitovci, www.punitovci.hr.

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE_ZAŽELI

IZJAVA

PRIJAVA NA OGLAS ZAŽELI

Skip to content