OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radi provođenja programa Javnog rada na području Općine Punitovci

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 48. Statuta Općine Punitovci (“Službeni glasnik Općine Punitovci” broj: 1/18, 1/21), Općinska načelnica Općine Punitovci dana 19. lipnja 2024. godine objavljuje

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radi provođenja programa Javnog rada na području Općine Punitovci

Općinska načelnica Općine Punitovci raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radi provođenja programa Javnog rada na području Općine Punitovci, radno mjesto: Radnik na
održavanju javnih površina.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci
Broj radnika koji se traže: 1
Početak rada: predvidivo srpanj 2024. godine
Mjesto rada: Općina Punitovci, naselja: Josipovac Punitovački, Jurjevac Punitovački, Krndija i Punitovci.
Opis poslova: Radovi na revitalizaciji javnih površina te ostali poslovi društveno korisnog rada za kojima se ukaže potreba.
Kandidati su dužni priložiti:
• prijavu na Oglas s brojem telefona/mobitela
• presliku osobne iskaznice
Kandidat koji prema kriterijima zapošljavanja smatra da ima prioritet u zapošljavanju u obvezi je pozvati se na to pravo, te uz prijavu dostaviti dokaz o istome (rješenje, potvrdu nadležne institucije, izvod iz matične knjige rođenih odnosno umrlih i dr.) sukladno odredbama zakona i podzakonskih akata, kojima se utvrđuje prioritet pri zapošljavanju.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati!
Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Punitovci, www.punitovci.hr, na adresu: Općina
Punitovci, Stjepana Radića 58, 31424 Punitovci s naznakom: ”Za Oglas Javni radovi”.
Prijave na oglas dostavljaju se do zaključno 27. lipnja 2024. godine.
Za sve informacije o oglasu možete se javiti Općini Punitovci na broj: 031/861-309.
OPĆINSKA NAČELNICA
Jasna Matković, v.r.

Obrazac prijave

Javni radovi 2024

Skip to content