Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radi provođenja programa Javnog rada na području Općine Punitovci

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 48. Statuta Općine Punitovci (Službeni glasnik Općine Punitovci broj: 1/18, 1/21.), Općinska načelnica  Općine Punitovci dana 13. travnja 2022. godine objavljuje:

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

radi provođenja programa Javnog rada na području Općine Punitovci

 

Općinska načelnica Općine Punitovci raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radi provođenja programa Javnog rada na području Općine Punitovci, radno mjesto: radnik na održavanju javnih površina.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci

Broj radnika koji se traže: 2

Početak rada: predvidivo svibanj 2022. godine

Mjesto rada: Općina Punitovci, naselja: Josipovac Punitovački, Jurjevac Punitovački, Krndija i Punitovci

Opis poslova: radovi na revitalizaciji javnih površina te ostali poslovi društveno korisnog rada za kojima se ukaže potreba.

Kandidati su dužni priložiti:

  • prijavu na Oglas s brojem telefona/mobitela
  • presliku osobne iskaznice

 

Kandidat koji prema kriterijima zapošljavanja smatra da ima prioritet u zapošljavanju u obvezi je pozvati se na to pravo, te uz prijavu dostaviti dokaz o istome (rješenje, potvrdu nadležne institucije, izvod iz matične knjige rođenih odnosno umrlih i dr.) sukladno odredbama zakona i podzakonskih akata, kojima se utvrđuje prioritet pri zapošljavanju.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati!

 

Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Punitovci, www.punitovci.hr, na adresu: Općina Punitovci, Stjepana Radića 58, 31424 Punitovci s naznakom: ”Za Oglas Javni radovi”.

Prijave na oglas dostavljaju se do zaključno 21. travnja 2022. godine.

 

Za sve informacije o oglasu možete se javiti Općini Punitovci na broj: 031/861-309.

 

                                                                                                          Općinska načelnica

                                                                                                          Jasna Matković

Oglas – javni radovi

Skip to content