Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radi provođenja programa Javnog rada na području Općine Punitovci

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Sadržaj

Na temelju članka 48. Statuta Općine Punitovci (Službeni glasnik Općine Punitovci broj: 1/18, 1/21.), Općinska načelnica  Općine Punitovci dana 13. travnja 2022. godine objavljuje:

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

radi provođenja programa Javnog rada na području Općine Punitovci

 

Općinska načelnica Općine Punitovci raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radi provođenja programa Javnog rada na području Općine Punitovci, radno mjesto: radnik na održavanju javnih površina.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci

Broj radnika koji se traže: 2

Početak rada: predvidivo svibanj 2022. godine

Mjesto rada: Općina Punitovci, naselja: Josipovac Punitovački, Jurjevac Punitovački, Krndija i Punitovci

Opis poslova: radovi na revitalizaciji javnih površina te ostali poslovi društveno korisnog rada za kojima se ukaže potreba.

Kandidati su dužni priložiti:

  • prijavu na Oglas s brojem telefona/mobitela
  • presliku osobne iskaznice

 

Kandidat koji prema kriterijima zapošljavanja smatra da ima prioritet u zapošljavanju u obvezi je pozvati se na to pravo, te uz prijavu dostaviti dokaz o istome (rješenje, potvrdu nadležne institucije, izvod iz matične knjige rođenih odnosno umrlih i dr.) sukladno odredbama zakona i podzakonskih akata, kojima se utvrđuje prioritet pri zapošljavanju.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati!

 

Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Punitovci, www.punitovci.hr, na adresu: Općina Punitovci, Stjepana Radića 58, 31424 Punitovci s naznakom: ”Za Oglas Javni radovi”.

Prijave na oglas dostavljaju se do zaključno 21. travnja 2022. godine.

 

Za sve informacije o oglasu možete se javiti Općini Punitovci na broj: 031/861-309.

 

                                                                                                          Općinska načelnica

                                                                                                          Jasna Matković

Oglas – javni radovi

Skip to content