OGLAS za zapošljavanje na određeno vrijeme

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 34. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Punitovci od 28. prosinca 2020. godine i Programa integracije ranjivih skupina na tržište rada – POSAO+, predsjednik
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Punitovci, objavljuje:

OGLAS

za zapošljavanje na određeno vrijeme

– Administrativni referent – 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme na razdoblje od 9 mjeseci u sklopu Programa integracije ranjivih skupina na tržište rada – POSAO+
– Uvjet za radno mjesto je srednja stručna sprema – ekonomske ili upravne struke
Mjesto rada je u Punitovcima, zgrada DVD-a na adresi Matije Gupca 30, Punitovci.
Na oglas se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.
Uz prijavu na oglas kandidati su dužni obavezno dostaviti:
– Životopis
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)
– Uvjerenje/potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, nestarije od dana objave oglasa
– Elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko  osiguranje, ne starije od dana objave oglasa
– Privolu za obradu osobnih podataka.
Sukladno odredbi članka 39. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) dopušteno
je obrađivati osobne podatke samo u opsegu koji je nužan da bi se postigla utvrđena svrha. Kandidati koji pravodobno dostave potpune prijave sa svom traženom dokumentacijom i
ispunjavaju uvjete iz oglasa bit će uvršteni u listu kandidata i pozvani na razgovor, dakle obavezni su pristupiti razgovoru koji će obaviti predstavnici DVD-a Punitovci i Općine
Punitovci. Ukoliko se kandidat ne odazove razgovoru smatrat će se da je odustao od prijave na oglas. Oglas će biti objavljen na stranicama Zavoda za zapošljavanje, Područni ured Đakovo, te na
mrežnoj stranici Općine Punitovci (www.punitovci.hr) i oglasnoj ploči Općine Punitovci (Stjepana Radića 58).

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na Zavodu za zapošljavanje, Područni ured Đakovo, na adresu: Općina Punitovci – za DVD Punitovci, Stjepana Radića 58,
31 424 Punitovci, s naznakom „Oglas za zapošljavanje“. O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PREDSJEDNIK DVD PUNITOVCI
Igor Kovačević

DVD PUNITOVCI – Oglas Javni rad-POSAO+

Privola za obradu osobnih podataka (1)

Skip to content