Poziv za podnošenje ponuda za izradu III. izmjena i dopuna PPUO Punitovci

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Temeljem Pravilnika o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti do 200.000,00 kuna za robu i usluge i 500.000,00 kuna za radove molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave svoje ponude za izradu III. izmjena i dopuna PPUO Punitovci.

 

PRILOZI

Poziv za podnosenje ponude IDPPUO

 

Skip to content