R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE PUNITOVCI

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

U IV. izbornoj jedinici na području Općine Punitovci određuju se biračka mjesta:
1. Biračko mjesto broj 1. u Punitovcima, Općina Punitovci, Općinska vijećnica, Stjepana Radića 58, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Punitovcima i Krndiji.
2. Biračko mjesto broj 2. u Josipovcu Punitovačkom, Dom kulture, Strossmayerova 5, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Josipovcu Punitovačkom.
3. Biračko mjesto broj 3. u Jurjevcu Punitovačkom, Društveni dom, Braće Kolarik 9, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Jurjevcu Punitovačkom.

Općina Punitovci – biračka mjesta

Skip to content