Izvješća nezavisnih vijećnika za 2018. g.

Vezani dokumenti

IZVJEŠĆA NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZA 2017. G.

Brandis Denis – 2017. Eling Ivan – 2017. Komar Marko – 2017. Tadijan Mario – 2017. Vavra Marko – 2017. Marijan_Batorek – 2017. Jozo Boris

IZVJEŠĆA NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZA 2016. G.

Andrija Kocur- 2016 Jozo Boris – 2016 Marijan Batorek – 2016 Zlatko Gabajcek – 2016

Denis Brandis – 2018

Ivan Eling – 2018

Mirko Vavra – 2018

Mario Tadijan – 2018

Marko Komar – 2018

Skip to content