PODACI O POSLOVNIM UDJELIMA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNITOVCI

Vezani dokumenti

3. sjednica Općinskog vijeća

Saziv 3. sjednice Zapisnik 3. Sjednica OV_Općine Punitovci

Sukladno članku 4. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21), objavljuje se popis udjela članova Općinskog vijeća Općine Punitovci u vlasništvu poslovnih subjekata kada taj udio iznosi 5% ili više udjela. Popis se redovito ažurira na temelju dostavljenih podataka članova Općinskog vijeća. Poslovni subjekti, u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa, su: trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe te drugi subjekti poslovnih odnosa kao što su obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i nositelji samostalnih djelatnosti te nositelji i članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju zakona.

Poslovni udjeli članova Općinskog vijeća

Skip to content