Vuka d.d. će kao izvršitelj usluga u vremenskom razdoblju veljača – studeni izvršavati usluge na kanalima i ostalim građevinama

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Vuka d.d. će kao izvršitelj usluga u vremenskom razdoblju veljača – studeni izvršavati usluge na kanalima i ostalim građevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju prema kartama koje se nalaze u privitku.

Pozivaju se sve osobe koje imaju primjedbe na vrijeme izvođenja predmetnih radova da se jave na slijedeće kontakte: 031/ 252-230 i 098/253-312.

 

Karta

Karta

Obavijest Vuka d.d.

Skip to content