ODLUKA o odabiru kandidata

Na temelju članka 48. Statuta Općine Punitovci (Službeni glasnik br. 1/18., 1/21.) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Za život kakav želim – Zaželi 4 u općini Punitovci“, SF.3.4.11.01.0159, financiran iz Poziva: „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“ (KLASA: 970-01/23-01/1, URBROJ: 2158-33-02-24-10) od 18. ožujka 2024. godine, a na osnovu Oglasa za prijem u radni […]

POZIV na testiranje kandidata putem intervjua – ZAŽELI IV

Temeljem Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „ZAŽELI IV–PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“, „Za život kakav želim – Zaželi 4 u općini Punitovci“, SF.3.4.11.01.0159, KLASA:112-03/24-01/1, URBROJ:2158-33-02-24-?? od 24. svibnja 2024. godine, a sukladno Oglasu za prijam u radni odnos na određeno vrijeme KLASA:112-03/24-01/1, URBROJ:2158-33-02-24-34 od 21. svibnja […]

JAVNI NATJEČAJ za prodaju obiteljske kuće, pomoćne zgrade i zemljišta u vlasništvu Općine Punitovci

Općinska načelnica Općine Punitovci temeljem odredbi članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br.: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15., 94/17.); odredbi članka 48. Statuta Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/18, 1/21.), kao i Odluke Općinskog vijeća Općine Punitovci […]

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE PUNITOVCI

Na osnovi članaka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 92/10, 23/13 i 143/13) Županijsko izborno povjerenstvo Osječko- baranjske županije donijelo je R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE PUNITOVCI Na području Općine Punitovci određuju se biračka mjesta: […]

Skip to content