Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2023. godini

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Temeljem odredbi članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 6/19.);
Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2023. godini. Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata  udruga od interesa za opće dobro iz sredstava Proračuna Općine Punitovci za 2023. godinu. Temeljem ovog Javnog poziva bit će financirani programi i projekti (nastavno: programi)
udruga od interesa za opće dobro na području Osječko-baranjske županije čija namjena odgovara uvjetima ovog Javnog natječaja.Programi udruga od interesa za opće dobro smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj društvene zajednice, zadovoljavaju javne potrebe na području Općine Punitovci.
Predmet financiranja su programi i projekti čije se aktivnosti provode u području:
1. socijalne skrbi, humanitarnih i karitativnih djelatnosti;
2. programa braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata;
3. zaštite okoliša i zdravlja;
4. zaštite i promicanja ljudskih prava, sloboda i građanskih inicijativa;
5. psihosocijalne podrške obiteljima djece i djeci oboljeloj od malignih bolesti;
6. radne okupacije osoba s intelektualnim teškoćama;
7. poboljšanja kvalitete života starih osoba;
8. skrbi o umirovljenicima;
9. poboljšanje kvalitete života zajednice; kao i
10. promicanje gospodarstva
Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti udruge čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba u cilju ostvarenja općeg dobra kroz gore navedene aktivnosti, a kojima temeljna svrha
nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.
Za financiranje projekata u okviru ovog Javnog natječaja raspoloživ je iznos od 5.300,00 eura.

1Tekst-Javnog-natjecaja-Udruge_2023

2Upute-za-prijavitelje-Udruge

3Obrazac-za-prijavu-Opisni-Udruge

4Obrazac-proracuna-Udruge

5Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave-Udruge

6Obrazac-izjave-o-nepostojanju-DF-Udruge

7Nacrt-ugovora-Udruge

8Izvjesce-o-utrosenim-sredstvima-Opisni-izvjestaj-Udruge

9Obrazac-financijskog-izvjestaja-provedbe-programa-ili-projekta-Udruge

Skip to content