Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Punitovci za 2023. godinu

Temeljem odredbi članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punitovci (Službeni glasnik Općine Punitovci br.: 6/19.); Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Punitovci za 2023. godinu. Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području sporta u cilju […]

Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2023. godini

Temeljem odredbi članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 6/19.); Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2023. godini. Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata  udruga od interesa za opće dobro iz sredstava […]

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Punitovci za 2023. godinu

Temeljem odredbi članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punitovci (Službeni glasnik Općine Punitovci br.: 6/19.); Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Punitovci za 2023. godinu. Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području kulture u […]

Skip to content