Etički kodeks službenika i namještenika jedinstvenog upravnog odjela Općine Punitovci

Vezani dokumenti

Odluka o početku provedbe jednostavne nabave za rekonstrukciju prostora NK Slavonija i prostora društvenog doma Petrijevci

Odluka o odabiru ponuditelja Odluka o imenovanju tri predstavnika Odluka o početku postupka provedbe jednostavne nabave Poziv za dostavu ponuda_Preuređenje i rekonstrukcija prostora u Punitovcima

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17. i 98/19) i članka 48. Statuta Općine Punitovci (Službeni glasnik br. 2/09, 1/13, 2/15) načelnik Općine Punitovci donosi:

Etički kodeks službenika i namještenika jedinstvenog upravnog odjela Općine Punitovci koji možete pronaći u privitku

 

Etički kodeks – službenika i namještenika _ZA WEB STRANICU

 

Skip to content