ODLUKA o odobrenju rekreativnog ribolova za članove sportskih ribolovnih udruga na području Općine Punitovci

Vezani dokumenti

Objava Odluke o odabiru 25.01.2019.

Objava Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog nadmetanja za izradu III. izmjena i dopuna PPUO Punitovci.   PRILOZI Odluka o odabiru 25012019

Odluka o odobrenju rekreativnog ribolova za članove ribolovnih udruga

Skip to content