Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Punitovci za 2023. godinu

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Temeljem odredbi članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punitovci (Službeni glasnik Općine Punitovci br.: 6/19.);
Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Punitovci za 2023. godinu. Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području sporta u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području sporta, a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:
· provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata;
· poticanje i promicanje sporta;
· djelovanje sportskih udruga;
· sportska priprema, opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša;
· sportsko-rekreacijske aktivnosti građana;
· sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama;
· planiranje, izgradnja, korištenje i održavanje sportskih građevina od značaja za
Općinu Punitovci.
Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Punitovci, a čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba mještana Općine Punitovci u  području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.
Za financiranje projekata u okviru ovog Javnog natječaja raspoloživ je iznos od 19.900,00 eura.

1Tekst-javnog-natjecaja-Sport_2023

2Upute-za-prijavitelje-Sport_2023

3-Obrazac-za-prijavu-OPIS-projekta-Sport

4Obrazac-proracuna-Sport

5Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave-Sport

6Obrazac-izjave-o-nepostojanju-DF-Sport

7Nacrt-ugovora-Sport

8Izvjesce-o-utrosenim-sredstvima-Opisni-izvjestaj-Sport

9Obrazac-financijskog-izvjestaja-provedbe-programa-ili-projekta-Sport

Skip to content