OBAVIJEST – zakupnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punitovci

Sukladno članku 38.st.8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22, dalje u tekstu: Zakon) zakupnik je dužan jedinici lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu na čijem se području zemljište nalazi podnositi godišnje izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa svake godine do kraja ožujka za prethodnu godinu na obrascu koji je propisan Pravilnikom o […]

Javni natječaj za financiranje udruga građana na području Općine Punitovci za 2024. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje  Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2024. godini. Predmet ovog Javnog natječaja je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz sredstava Proračuna Općine Punitovci za 2024. godinu. Predmet financiranja su programi i projekti čije se aktivnosti provode u području: 1. socijalne […]

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Punitovci za 2024. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Punitovci za 2024. godinu te   poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području sporta u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području sporta, a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata; poticanje i promicanje sporta; djelovanje sportskih udruga; sportska priprema, opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša; sportsko-rekreacijske aktivnosti građana; sportske aktivnosti […]

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Punitovci za 2024. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Punitovci za 2024. godinu te poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području kulture u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području kulture, a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: zaštitu, očuvanje i promicanje kulturne baštine; književnu, nakladničku i knjižničnu djelatnost; likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost; glazbenu, plesnu i glazbeno-scensku umjetnost; dramsku i kazališnu djelatnost; filmsku i drugu audiovizualnu djelatnost; […]

Skip to content