Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Punitovci za 2021. godinu

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Temeljem odredbi
• članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine
Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 6/19.);
Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje
Javni natječaj
za financiranje javnih potreba u kulturi
Općine Punitovci za 2021. godinu

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Punitovci, a
čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba mještana Općine Punitovci u
području kulture, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu
gospodarske djelatnosti.
Za financiranje projekata u okviru ovog Javnog natječaja raspoloživ je iznos od 250.000,00
kuna.

Podnošenje prijedloga projekata i programa moguće je tijekom cijele godine, odnosno do
iskoristivosti sredstava.

1Tekst-Javnog-natjecaja-Kultura_2021

2Upute-za-prijavitelje-Kultura_2021

3-Obrazac-za-prijavu-OPIS-projekta-Kultura

4Obrazac-proracuna-Kultura

5Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave-Kultura

6Obrazac-izjave-o-nepostojanju-DF-Kultura

7Nacrt-ugovora-Kultura

8Izvjesce-o-utrosenim-sredstvima-Opisni-izvjestaj-Kultura

9Obrazac-financijskog-izvjestaja-provedbe-programa-ili-projekta-Kultura

Skip to content