Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2021. godini

Temeljem odredbi • članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 6/19.);; Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2021. godini Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće […]

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Punitovci za 2021. godinu

Temeljem odredbi • članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 6/19.); Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Punitovci za 2021. godinu Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području […]

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Punitovci za 2021. godinu

Temeljem odredbi • članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 6/19.); Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Punitovci za 2021. godinu Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području […]